دندانپزشکی کودکان

معرفی بخش خندانمهر

یکی از مهم ترین بخش های دندانمهر، بخش دندانپزشکی کودکان به نام «خندانمهر» است. بخشی که اختصاصاً به ارائه خدمات دندانپزشکی کودکان می پردازد تا از نگرانی و استرس آنها کاسته شود. در بخش خندانمهر افتخار ما اینست که خدمات دندانپزشکی کودکان را با کیفیت بالا و در محیطی امن و مطمئن به دلبندتان ارائه دهیم. در خندانمهر با ایجاد یک فضای کودکانه، شادی و نشاط را در کودکان بر می انگیزد و تصور کودک از ورود به یک فضای درمانی را به یک فضای بازی تغییر می دهد. در این راستا در سالن انتظار خندانمهر با ایجاد فضای بازی برای کودکان و در فضای درمانی با استفاده از عناصر رنگی و سقف های طرح دار کودکانه و پخش کارتون، محیطی شاد و کم استرس جهت درمان کودکان ایجاد گردیده است.
رزرو آنلاین